Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH [30/DTI]

08/10/2020 - 16/10/2020

30/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY
URZADZEŃ MULTIMEDIALNYCH

CPV:
30 12 51 10 – 5
30 12 51 20 – 8
30 19 21 12 – 9
30 19 23 20 – 0

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 


pdfico
[ unieważenie  postępowania ]

 


Termin składania ofert:
do dnia: 16.10.2020 r.
do godziny: 10:00