Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH, KONSERWUJĄCYCH [27/ZUCZ]zmiana

16/09/2020 - 28/09/2020

27/ZUCZ/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH, KONSERWUJĄCYCH

CPV:
39 80 00 00-0

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
28.09.2020, godzina 10:00

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 23.09.2020 r.

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 28.09.2020 r.
do godziny: 10:00