Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [09/21]zmiana

30/03/2021 - 12/04/2021

ZP 09/21

Zamieszczono w BZP w dniu 30.03.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY
ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH


CPV:

33 19 90 00-1
33 14 00 00-3

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert.
nowy termin składania ofert:
12.04.2021 r., godz. 10:00
nowy termin otwarcia ofert:
12.04.2021 r., godz. 11:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00028773/01 ]

[1b]
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]

 

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 9.04.2021 r.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 7.04.2021 r.

pdfico
załącznik do pytania 1 w zestawie 1

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

Termin składania ofert:
do dnia: 12.04.2021 r.
do godziny: 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00025060/01.