Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [29/DTI]

04/09/2020 - 14/09/2020

29/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

CPV:
30 12 51 10 – 5
30 12 51 20 – 8
30 19 21 12 – 9
30 19 23 20 – 0

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 14.09.2020 r.
do godziny: 10:00