Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH TECHNICZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY, DZIERŻAWA BUTLI [08/20]zmiana2

18/03/2020 - 31/03/2020

ZP 08/20

Zamieszczono w BZP w dniu 18.03.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH TECHNICZNYCH, SUCHEGO LODU
ORAZ
DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY, DZIERŻAWA BUTLI

CPV:
24 11 15 00-0
24 11 19 00-4
24 11 18 00-3
24 11 21 00-3


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu:

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540049490-N-2020 ]

 

U W A G A:
[2a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
31.03.2020 godzina 09:00
nowy termin otwarcia ofert:
31.03.2020 godzina 09:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540052967-N-2020 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 

Termin składania ofert:
do dnia: 31.03.2020 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 524747-N-2020.