Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z PODZIAŁEM NA 7 PAKIETÓW [48/19]unieważnienie(4,6,7)

04/12/2019 - 18/12/2019

ZP 48/19

Zamieszczono w BZP w dniu 04.12.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Z PODZIAŁEM NA NASTĘPUJĄCE PAKIETY:

Pakiet 1 Serwer bazodanowy (WYD047)
Pakiet 2 Komputery (WYD048)
Pakiet 3 Komputer typu All in One
Komputer przenośny – notebook
Pakiet 4 Komputer stacjonarny obudowa SFF (poleasingowy)
Komputer przenośny – notebook (poleasingowy)
Pakiet 5 Monitor komputerowy
Pakiet 6 Tablet
Pakiet 7 Macierz backup z protokołem iSCSI
Streamer zewnętrzny
Kontroler SAS
SAS cable external
Taśma do napędu LTO-5

 

CPV:
48 82 00 00-2
30 21 30 00-5
30 23 31 00-2
30 23 13 00-0
30 21 32 00-7


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załącznik nr 1 ]
formularz ofertowy

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 11.12.2019 r.

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
18.12.2019 godzina 9:45
nowy termin otwarcia ofert:
18.12.2019 godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540270814-N-2019 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 

pdfico
[ unieważnienie ]
dot. pakietów: 4, 6 i 7

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 18.12.2019 r.
do godziny: 09:45
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 631969-N-2019.