Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

31/10/2017 - 09/11/2017

ZP/57/2017

Zamieszczono w BZP w dniu 31.10.2017 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

CPV:
33 14 11 10-4


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 09.11.2017 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 609962-N-2017.