Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWA AKUMULATORÓW ORAZ DOSTAWA AKUMULATORÓW Z WYKONANIEM PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO UPS-ów [16/20]zmiana

10/04/2020 - 23/04/2020

ZP 16/20

Zamieszczono w BZP w dniu 10.04.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWA AKUMULATORÓW
ORAZ
DOSTAWA AKUMULATORÓW Z WYKONANIEM PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO UPS-ów


CPV:

31 43 00 00-9
50 53 20 00-3


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
23.04.2020 r., godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
23.04.2020 r., godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540065877-N-2020 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]
w zakresie Pakietu 2

pdfico
[ unieważnienie ]
w zakresie Pakietu 1


Termin składania ofert:
do dnia: 23.04.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 530964-N-2020.