Centrum Leczenia Oparzeń

CZTEROKOŁOWY PIONIZATOR ASEKURACYJNY TYPU “BALKONIK” Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

20/09/2019 - 30/09/2019

39/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
CZTEROKOŁOWY PIONIZATOR ASEKURACYJNY TYPU “BALKONIK”
Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


[ formularz ofertowy ]


[ oświadczenie o braku powiązań ]

pdfico
[ wzór umowy ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 30.09.2019 r.
do godziny: 10:00