Centrum Leczenia Oparzeń

ARTYKUŁY BHP

12/07/2019 - 19/07/2019

33/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ARTYKUŁY BHP


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 19.07.2019 r.
do godziny: 10:00