Centrum Leczenia Oparzeń

ALUMINIOWY WÓZEK DO TRANSPORTU WORKÓW Z BRUDNĄ BIELIZNĄ I ODPADÓW SZPITALNYCH

06/05/2019 - 14/05/2019

20/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ALUMINIOWY WÓZEK DO TRANSPORTU WORKÓW Z BRUDNĄ BIELIZNĄ I ODPADÓW SZPITALNYCH
w związku z realizacją projektu
„Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”
WND-RPSL.08.03.02-24-0390/18-006


CPV:
34000000-7
34911100-7


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]


[ oświadczenie o braku powiązań ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 10.05.2019 r.

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 14.05.2019 r.
do godziny: 12:00