Centrum Leczenia Oparzeń

AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [17/20]zmiana

22/05/2020 - 03/06/2020

ZP 17/20

Zamieszczono w BZP w dniu 22.05.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

CPV:
33 69 65 00-0
38 43 70 00-7
33 14 00 00-3


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 29.05.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

Termin składania ofert:
do dnia: 03.06.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 542774-N-2020.