Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PLANOWANIA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ORAZ CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH [53]

06/10/2017 - 18/10/2017

ZP/53/17

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 06.10.2017 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne
w zakresie

  • planowania kompleksowych działań zmierzających do zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  • czynności pielęgniarskich w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  • czynności pielęgniarskich na oddziałach: Chirurgii ogólnej, Chirurgii plastycznej, Rehabilitacji, w Poradniach specjalistycznych, pracowniach.

CPV:
85 14 12 00-1

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

 

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

pdfico
[ UMOWA ]
o udzielanie świadczeń zdrowotnych – EPID
pdfico
[ UMOWA ]
o udzielanie świadczeń zdrowotnych
– PIEL


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 18.10.2017 r.
do godziny: 8:00