Centrum Leczenia Oparzeń

Książka teleadresowa

TELEFONY OGÓLNE
Centrala 32 22 92 000
Fax 32 73 57 603
Biuro Dyrektora 32 73 57 600
Kancelaria 32 73 57 605
Sekretariat Medyczny 32 73 57 443÷444
Fax 32 73 57 445
Kapelan Szpitalny 601 726 629
ADRESY E-MAIL
Kancelaria kancelaria@clo.com.pl
Sekretariat Medyczny medyczny@clo.com.pl
Dział ds. Pracowniczych kadry@clo.com.pl
Dział Zamówień Publicznych przetargi@clo.com.pl
Biuro Dyrektora clo@clo.com.pl
DYREKCJA
DYREKTOR
dr n. med. Mariusz Nowak 32 73 57 600
GŁÓWNY WYKONAWCA KONTRAKTU
lek. med. Piotr Wróblewski 32 73 57 444
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
Jacek Węgrzyk 32 73 57 600
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
Rafał Pawlak 32 73 57 600
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁY SZPITALNE                                         603 156 818
IZBA PRZYJĘĆ Z AMBULATORIUM
Rejestracja 32 73 57 472
Pokój zabiegowy 32 73 57 475
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Dyżurka lekarska 32 73 57 465
32 73 57 469
Dyżurka pielęgniarska (I Piętro) 32 73 57 410
Dyżurka pielęgniarska (II Piętro) 32 73 57 420
ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
Dyżurka lekarska 32 73 57 464
Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 430
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Dyżurka lekarska 32 73 57 460
Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 440
ODDZIAŁ REHABILITACJI
Oddział Rehabilitacji 32 73 57 485
PORADNIE
Poradnia chirurgii ogólnej 32 73 57 480 (Rejestracja)
Poradnia chirurgii plastycznej
PRACOWNIE
Bank Tkanek 32 73 57 543
Pracownia Hiperbarii Tlenowej 32 73 57 456
Pracownia Endoskopii 32 73 57 480
669 907 883
INNE KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ
Koordynator ds. Pielęgniarstwa 32 73 57 425
Dział Farmacji Szpitalnej 32 73 57 490÷494
Blok Operacyjny 32 73 57 450
Sekcja Epidemiologiczna 32 73 57 655
Centralna Sterylizacja 32 73 57 495÷498
Sekcja ds. Żywienia 32 73 57 658
Zespół Utrzymania Czystości 32 73 57 408
Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych 32 73 57 655
Dział Naukowo-Dydaktyczny 32 73 57 663
ADMINISTRACJA, DZIAŁ TECHNICZNY
Główny Księgowy 32 73 57 620
Sekcja Finansowo-Księgowa 32 73 57 622
Dział ds. Pracowniczych 32 73 57 650÷651
Dział Zamówień Publicznych 32 73 57 630÷631
Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej 32 73 57 610
Dział Organizacyjno-Prawny 32 73 57 604
Dział Rozwoju i Marketingu 32 73 57 626
Dział Analiz i Controllingu 32 73 57 625
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 32 73 57 425
DZIAŁ TECHNICZNY
Kierownik 32 73 57 667
Zastępca Kierownika 32 73 57 654
Sekcja Konserwatorska 32 73 57 666
Sekcja Logistyki 32 73 57 665
32 73 57 633
Sekcja Informatyczna 32 73 57 669