Centrum Leczenia Oparzeń

Przetargi

30 grudnia - 13 stycznia WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [56/20]
28 grudnia - 07 stycznia SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [57/20]
18 grudnia - 30 grudnia DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [53/20]
17 grudnia - 28 grudnia MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ, DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY [54/20]
10 grudnia - 21 grudnia ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [52/20]zmiana
08 grudnia - 18 grudnia ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH. [49/20]zmiana
23 listopad - 02 grudnia MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [50/20]
20 listopad - 07 grudnia WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOSTAWY URZĄDZEŃ, ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” [38/20]zmiana
18 listopad - 26 listopad ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [51/20]
16 listopad - 26 listopad ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [48/20]
10 listopad - 18 listopad ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE I DEZYNFEKCYJNE [47/20]
09 listopad - 17 listopad ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [46/20]unieważnienie
04 listopad - 12 listopad MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [45/20]
30 października - 09 listopad BIEŻĄCE UTRZYMANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER REALIZOWANE POPRZEZ STAŁE PRZEGLĄDY, KONSERWACJE I NAPRAWY [44/20]
22 października - 05 listopad SUKCESYWNE DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE [43/20]
22 października - 30 października DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [41/20]unieważnienie
21 października - 03 listopad KOMBINEZONY OCHRONNE Z KAPTUREM [42/20]
20 października - 28 października DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [40/20]
16 października - 29 października SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO [39/20]
13 października - 23 października ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW SPOŻYWCZYCH NIE BĘDĄCYCH ODPADAMI POKONSUMPCYJNYMI [37/20]
09 października - 19 października MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ, DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE [36/20]zmiana
02 wrz. - 14 wrz. WYKONANIE MODERNIZACJI, SERWISU I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [34/20]
26 sierpnia - 07 wrz. AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [35/20]zmiana
14 sierpnia - 15 wrz. SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [33/20UE]
13 sierpnia - 26 sierpnia SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH ORAZ ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [32/20]zmiana
22 lipiec - 30 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [31/20]
21 lipiec - 31 lipiec DOSTAWA AKUMULATORÓW [30/20]
13 lipiec - 21 lipiec USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [28/20]
10 lipiec - 20 lipiec AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [29/20]
09 lipiec - 21 lipiec MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [27/20]zmiana
07 lipiec - 17 lipiec DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY I MATERIAŁY MEDYCZNE [25/20]
29 czerwca - 09 lipiec DZIERŻAWA ANALIZATORA WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH [26/20]
24 czerwca - 03 lipiec IMPLANT CHIRURGICZNY - SUBSTYTUT NASKÓRKA [24/20]
15 czerwca - 31 lipiec ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH [22/20UE]zmiana
05 czerwca - 24 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH ORAZ PODKŁADEK KORKOWYCH DO TRANSPORTOWANIA PRZESZCZEPIANEJ SKÓRY [23/20]zmiana2
22 maja - 03 czerwca AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [17/20]
19 maja - 28 maja UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [21/20]
13 maja - 01 czerwca WYMIANA DŹWIGU TOWAROWEGO W DZIALE FARMACJI CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [19/20]zmiana
13 maja - 16 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [20/20UE]zmiana2
06 maja - 20 maja ZAKUP APARATURY, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA BANKU TKANEK [18/20]zmiana
10 kwietnia - 23 kwietnia DOSTAWA AKUMULATORÓW ORAZ DOSTAWA AKUMULATORÓW Z WYKONANIEM PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO UPS-ów [16/20]zmiana
09 kwietnia - 20 kwietnia WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [15/20]
18 marzec - 31 marzec DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH TECHNICZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY, DZIERŻAWA BUTLI [08/20]zmiana2
10 marzec - 20 marzec TRANSPORT SANITARNY MATERIAŁU TKANKOWEGO SAMOCHODAMI SPEŁNIAJĄCYMI WARUNKI DLA WYKONYWANIA TRANSPORTU BIOLOGICZNEGO [06/20]
04 marzec - 13 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [09/20]
04 marzec - 13 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [07/20]zmiana
12 lt. - 24 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [03/20]zmiana
06 lt. - 14 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY OSPRZĘTU DO ENDOSKOPÓW [05/20]
03 lt. - 20 lt. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ PORADNI, BIUROWYCH I SOCJALNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI OBSŁUGUJĄCYMI PRZEDMIOTOWE POMIESZCZENIA W RAMACH ZADANIA: Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych - "REMONT PORADNI NA 1 PIĘTRZE W BUDYNKU CLO SEGMENT D" [04/20]zmiana
30 stycznia - 07 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [01/20]
16 stycznia - 24 stycznia SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [02/20]
31 grudnia - 13 stycznia WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [52/19]zmiana
31 grudnia - 17 lt. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE [49/19UE]zmiana
31 grudnia - 21 lt. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych – Utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracownia izotopowa kl. 2 i Pracownia gamma kamery SPECT/CT” wraz z dostawą WIELOGŁOWICOWEGO URZĄDZENIA TYPU SPECT/CT Z WIELORZĘDOWYM DIAGNOSTYCZNYM TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM TK, STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO PODAWANIA KONTRASTU RADIOLOGICZNEGO, ZINTEGROWANEJ Z APARATEM SPECT/CT ORAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI [53/19]zmiana5
30 grudnia - 16 stycznia DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY [54/19]
24 grudnia - 03 lt. ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH [47/19UE]
23 grudnia - 08 stycznia ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OBIEKTU CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH [51/19]
13 grudnia - 23 grudnia MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [50/19]
05 grudnia - 10 stycznia ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU DLA BANKU TKANEK [43/19UE]
05 grudnia - 07 stycznia SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [46/19UE]
04 grudnia - 18 grudnia DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z PODZIAŁEM NA 7 PAKIETÓW [48/19]unieważnienie(4,6,7)
22 listopad - 02 grudnia WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [45/19]
15 listopad - 26 listopad SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [44/19]unieważnienie_wybór(5)
14 listopad - 22 listopad ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [42/19]
14 listopad - 25 listopad MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [41/19]zmiana
31 października - 12 listopad ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [40/19]unieważnienie
17 października - 25 października ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [38/19]
17 października - 28 października DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [39/19]
30 wrz. - 08 października ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [36/19]zmiana
26 wrz. - 04 października SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ [35/19]
19 wrz. - 30 wrz. SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [33/19]zmiana
16 wrz. - 21 października WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ DLA PODDZIAŁANIA: 4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ- KONKURS oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” w przypadku otrzymania dofinansowania będzie współfinansowany przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.4.WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - Etap I i II" [34/19]unieważnienie
02 wrz. - 11 wrz. SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [31/19]
27 sierpnia - 06 wrz. WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I SERWISU SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [30/19]
19 sierpnia - 28 sierpnia OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE [29/19]
08 sierpnia - 20 sierpnia ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [28/19]zmiana
05 sierpnia - 14 sierpnia KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [27/19]unieważnienie
25 lipiec - 05 sierpnia SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [26/19]
24 lipiec - 05 sierpnia DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [24/19]zmiana
18 lipiec - 30 lipiec ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [23/19]zmiana2
05 lipiec - 16 lipiec USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [21/19]
05 lipiec - 15 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [22/19]
21 czerwca - 01 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [20/19]
07 czerwca - 21 czerwca IMPLANT CHIRURGICZNY - SUBSTYTUT NASKÓRKA [19/19]
14 maja - 24 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [17/19]
13 maja - 22 maja TRANSPORT KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [18/19]
10 maja - 24 maja SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI [16/19]zmiana
03 maja - 25 czerwca ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO [15/19UE]zmiana3
19 kwietnia - 30 kwietnia ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA [14/19]
15 kwietnia - 03 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [13/19UE]zmiana3
15 marzec - 09 kwietnia Wykonanie w ramach projektu „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pododdziału leczenia ran przewlekłych” [11/19]zmiana2
14 marzec - 26 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [12/19]zmiana
26 lt. - 07 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ – OSPRZĘTU DO ENDOSKOPÓW [10/19]
06 lt. - 20 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [09/19]zmiana2
25 stycznia - 04 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [07/19]
23 stycznia - 01 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [06/19]
12 grudnia - 28 grudnia WYKONANIE W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH, IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC [49/18]
04 grudnia - 14 grudnia Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [50/18]
04 grudnia - 14 grudnia Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [51/18]
30 listopad - 10 grudnia ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH, KTÓRE NIE SĄ ODPADAMI POKONSUMPCYJNYMI [48/18]
23 listopad - 03 grudnia ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [47/18]
15 listopad - 23 listopad ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH [46/18] [unieważnienie]
02 listopad - 19 listopad WYKONANIE W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH, IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC [44/18]
31 października - 13 listopad SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYNÓW I OSPRZĘTU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [42/18]
30 października - 09 listopad PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER [45/18]
16 października - 26 listopad ZAKUP: Videobronchoskopu, Videoprocesora endoskopowego z monitorem, Szafy suszarki aktywnej z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów, Myjni ultradźwiękowej, Sterylizatora plazmowego, Kardiomonitor transportowy, Aparat do terapii światłem, Aparat do elektroterapii, Dermatom siatkujący z wymiennymi wałkami [41/18]UE
12 października - 23 października SUKCESYWNE DOSTAWY AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [38/18]
09 października - 18 października ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO DLA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚL. [37/18]
08 października - 24 października WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [40/18]
05 października - 15 października ZAKUP: Szafek przyłóżkowych, Materacy do intensywnej terapii przeciwodleżynowej, Materacy przeciwodleżynowych pasywnych, Materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych, Parawanu podwieszonego, Stojaków na kroplówki, Drabinka 2-stopniowa [39/18]
07 sierpnia - 17 sierpnia KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3
06 sierpnia - 14 sierpnia ZAKUP: URZĄDZENIA DO KWALIFIKACJI POMIESZCZEŃ CZYSTYCH, ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO
25 lipiec - 23 sierpnia WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczeni Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [unieważnienie]
18 lipiec - 26 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
12 lipiec - 20 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
06 lipiec - 16 lipiec SUBSTYTUT NASKÓRKA
29 czerwca - 09 lipiec DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
28 czerwca - 06 lipiec DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DROBNYCH
26 czerwca - 11 lipiec ZAKUP: Łóżek szpitalnych, Szafek przyłóżkowych, Materacy przeciwodleżynowych pasywnych, Materacy przeciwodleżynowych, Stołu operacyjnego, Podnośników pacjenta, Parawanu, Stojaków na kroplówki
21 czerwca - 29 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
15 czerwca - 25 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
07 maja - 16 maja SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
02 maja - 11 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
13 kwietnia - 23 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
10 kwietnia - 17 maja SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
16 marzec - 26 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
15 marzec - 23 marzec DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY
15 lt. - 26 lt. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DERMATOMU SIATKOWEGO "HUMECA" - NOŚNIKI (PODKŁADKI) KORKOWE
14 lt. - 23 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH
12 lt. - 22 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
29 stycznia - 08 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO
25 stycznia - 02 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
11 stycznia - 29 marzec DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
10 stycznia - 19 stycznia ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
04 stycznia - 17 stycznia SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH
03 stycznia - 15 stycznia ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE GROMADZENIA, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
29 grudnia - 08 stycznia ZAKUP: stołu operacyjnego, aparatu Esmarcha, pomp strzykawkowych, urządzenia do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego
14 grudnia - 22 grudnia ZAKUP URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE
11 grudnia - 21 grudnia ZAKUP URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE [unieważnienie]
08 grudnia - 19 grudnia ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
05 grudnia - 14 grudnia USŁUGA WYKONANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
04 grudnia - 14 grudnia ZAKUP: łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych pasywnych, materacy przeciwodleżynowych
29 listopad - 08 grudnia ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OBIEKTU CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
09 listopad - 17 listopad ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
09 listopad - 17 listopad SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
02 listopad - 10 listopad Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
02 listopad - 10 listopad Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
31 października - 09 listopad DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
24 października - 03 listopad WYROBY I PŁYNY DO TERAPII NERKOWEJ
20 października - 31 października SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
20 października - 30 października NARZĘDZIA CHIRURGICZNE DO POBIERANIA TKANEK
17 października - 26 października STERYLIZATOR PAROWY - AUTOKLAW
12 października - 23 października MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI
12 października - 20 października DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
04 października - 12 października NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - STRZYGARKA CHIRURGICZNA
29 wrz. - 09 października DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
25 wrz. - 06 października DOSTAWY SYSTEMÓW OGRZEWANIA PACJENTA WYMUSZONYM OBIEGIEM CIEPŁEGO POWIETRZA
22 wrz. - 03 października NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
20 wrz. - 29 wrz. SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE
20 wrz. - 29 wrz. SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
21 sierpnia - 29 sierpnia KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3
04 sierpnia - 24 sierpnia MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE
04 sierpnia - 16 sierpnia KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3
03 sierpnia - 14 sierpnia SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW DO OBŁOŻEŃ ORAZ ODZIEŻY MEDYCZNEJ
03 sierpnia - 11 sierpnia SUKCESYWNE DOSTAWY AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
18 lipiec - 27 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY AKCESORIÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
17 lipiec - 04 sierpnia SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
17 lipiec - 28 lipiec APARAT DO WYKONYWANIA PLANIMETRII I ARCHIWIZACJI WIZERUNKU RAN WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
11 lipiec - 20 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
06 lipiec - 18 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE
04 lipiec - 17 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY SUBSTYTUTU NASKÓRKA
28 czerwca - 11 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW I PRODUKTÓW MEDYCZNYCH
28 czerwca - 10 lipiec SPRZĘT MEDYCZNY DROBNY
27 czerwca - 07 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
27 czerwca - 06 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
26 maja - 05 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW DO OBŁOŻEŃ ORAZ ODZIEŻY MEDYCZNEJ
23 maja - 02 czerwca SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
16 maja - 29 maja UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
08 maja - 18 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
28 kwietnia - 08 maja DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA, KONFIGURACJA SERWERÓW Z OPROGRAMOWANIEM, MACIERZY DYSKOWEJ, URZĄDZENIA UTM
24 kwietnia - 04 maja OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
21 kwietnia - 04 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
20 kwietnia - 28 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DROBNEGO
14 kwietnia - 25 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW I PRODUKTÓW MEDYCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
14 kwietnia - 24 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
31 marzec - 09 maja SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
24 marzec - 03 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
20 marzec - 30 marzec URZĄDZENIE DO BADANIA/OCENY WŁAŚCIWOŚCI SKÓRY
03 marzec - 14 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH
23 lt. - 03 marzec STERYLNY KOMBINEZON DO PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH
14 lt. - 23 lt. WYKONANIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
14 lt. - 22 lt. URZĄDZENIE DO BADANIA/OCENY WŁAŚCIWOŚCI SKÓRY
31 stycznia - 09 lt. URZĄDZENIE DO BADANIA/OCENY WŁAŚCIWOŚCI SKÓRY
24 stycznia - 02 lt. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DERMATOMU SIATKOWEGO "HUMECA" - NOŚNIKI (PODKŁADKI) KORKOWE
13 stycznia - 23 stycznia SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH
12 stycznia - 24 stycznia ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (pomp strzykawkowych, pomp objętościowych, stacji dokujących, systemu ogrzewania pacjenta, zamrażarki niskotemperaturowej, urządzenia do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, urządzeń do pomiaru zwiotczenia mięśniowego)
04 stycznia - 13 stycznia STERYLNY KOMBINEZON DO PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH
01 stycznia - 31 grudnia >>> PLAN POSTĘPOWAŃ W 2017 ROKU <<<
22 grudnia - 02 stycznia MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, ZUŻYWALNE DO URZĄDZENIA DO POZYSKIWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH I REGENERACYJNYCH Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ (enzymatyczny reagent do izolacji komórkowej, zestaw instrumentalny do pobrań tkanki tłuszczowej oraz implementacji uzyskanego materiału komórkowego, sterylny zestaw jednorazowy do przeprowadzenia procedury)
06 grudnia - 15 grudnia ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (respiratora, pomp strzykawkowych, pomp objętościowych, stacji dokujących, maceratorów do naczyń z pulpy celulozowej, systemu ogrzewania pacjenta)
29 listopad - 07 grudnia ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OBIEKTU CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich
10 listopad - 22 listopad ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
04 listopad - 16 listopad PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER
28 października - 08 listopad STERYLNY KOMBINEZON OCHRONNY DO PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH
27 października - 04 listopad MATERIAŁY I URZĄDZENIA MEDYCZNE
15 lipiec - 27 lipiec SUKCESYWNE DOSTAWY WCHŁANIALNEJ, MIKROPOROWATEJ BŁONY, ALLOPLASTYCZNEGO SUBSTYTUTU NASKÓRKA, NIEAKTYWNEGO IMPLANTU CHIRURGICZNEGO PRZEZNACZONEGO DO LECZENIA POWIERZCHNIOWYCH RAN SKÓRNYCH, RAN PO POBRANIU PRZESZCZEPÓW SKÓRY, OPARZEŃ DRUGIEGO STOPNIA I OPARZEŃ DRUGIEGO STOPNIA MIESZANYCH Z OBSZARAMI OPARZEŃ TRZECIEGO STOPNIA, ODMROŻEŃ
11 lipiec - 21 lipiec DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
27 czerwca - 06 lipiec PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU SERWISOWEGO (KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO) KOMORY HIPERBARYCZNEJ FIRMY HAUX typu STARMED 2500/5,5/SC3
20 czerwca - 29 czerwca ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH: dermatom akumulatorowy, dermatom elektryczny zasilany z sieci, zestaw umożliwiający przejście dermatomu z zasilania akumulatorowego na zasilanie z sieci elektrycznej
15 kwietnia - 26 kwietnia ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO, ZAŁADUNKIEM, ROZŁADUNKIEM I TRANSPORTEM BIELIZNY
14 kwietnia - 25 kwietnia SPRZĘT MEDYCZNY - Pakiet 1: Urządzenie do pobierania skóry do przeszczepu - dermatom bateryjny. Pakiet 2: Urządzenie do przygotowania skóry do przeszczepu - dermatom siatkujący pneumatyczny. Pakiet 3: Ssak elektryczny. Pakiet 4: Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową. Pakiet 5: Piła posuwisto -zwrotna.
12 kwietnia - 21 kwietnia DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
11 kwietnia - 20 kwietnia DOSTAWY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
04 kwietnia - 12 kwietnia DOSTAWY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
31 marzec - 08 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
23 marzec - 06 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW ODŻYWIANIA POZAJELITOWEGO I WEWNĄTRZJELITOWEGO
23 marzec - 31 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
23 marzec - 04 kwietnia DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
14 marzec - 23 marzec URZĄDZENIE DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RAN Z PŁUKANIEM LECZONEJ RANY
12 marzec - 18 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
10 marzec - 21 marzec DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY
09 marzec - 17 marzec DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
17 lt. - 26 lt. DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
16 lt. - 24 lt. DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH
28 stycznia - 05 lt. DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
12 stycznia - 20 stycznia ODCZYNNIKI LABORATORYJNE. JEDNORAZOWE, NIECHEMICZNE ARTYKUŁY MEDYCZNE I HEMATOLOGICZNE.
20 listopad - 01 grudnia URZĄDZENIA DO POMIARU CIŚNIENIA
19 listopad - 30 listopad MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
18 listopad - 26 listopad PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER
12 listopad - 23 listopad ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH
05 listopad - 16 listopad SPRZĘT MEDYCZNY - MATERIAŁY DO DIALIZY
28 października - 06 listopad URZĄDZENIE DO POZYSKIWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH I REGENERACYJNYCH Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ
22 października - 30 października ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
21 sierpnia - 31 sierpnia VIDEOPROCESOR OBRAZU DO ENDOSKOPII WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
14 sierpnia - 26 sierpnia SIATKOWNICA SKÓRY Z WYMIENNYMI WAŁKAMI
14 sierpnia - 24 sierpnia ODZIEŻ MEDYCZNA
14 sierpnia - 25 sierpnia ODCZYNNIKI LABORATORYJNE
11 sierpnia - 20 sierpnia DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
10 sierpnia - 19 sierpnia SUKCESYWNE DOSTAWY WCHŁANIALNEJ, MIKROPOROWATEJ BŁONY, ALLOPLASTYCZNEGO SUBSTYTUTU NASKÓRKA, NIEAKTYWNEGO IMPLANTU CHIRURGICZNEGO PRZEZNACZONEGO DO LECZENIA POWIERZCHNIOWYCH RAN SKÓRNYCH, RAN PO POBRANIU PRZESZCZEPÓW SKÓRY, OPARZEŃ DRUGIEGO STOPNIA I OPARZEŃ DRUGIEGO STOPNIA MIESZANYCH Z OBSZARAMI OPARZEŃ TRZECIEGO STOPNIA, ODMROŻEŃ
31 lipiec - 11 sierpnia ODZIEŻ MEDYCZNA
30 lipiec - 07 sierpnia DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
14 lipiec - 23 lipiec SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
08 lipiec - 16 lipiec SPRZĘT MEDYCZNY - pompy infuzyjne i kardiomonitory
03 czerwca - 12 czerwca KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
25 maja - 02 czerwca KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3
15 maja - 25 maja SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
15 maja - 25 maja SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW ODŻYWIANIA POZAJELITOWEGO I WEWNĄTRZJELITOWEGO
12 maja - 21 maja SPRZĘT MEDYCZNY
05 maja - 14 maja SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
17 kwietnia - 04 maja PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH DZIAŁU FARMACJI NA POMIESZCZENIA PRACOWNI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH W CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
14 kwietnia - 24 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY WCHŁANIALNEJ, MIKROPOROWATEJ BŁONY, ALLOPLASTYCZNEGO SUBSTYTUTU NASKÓRKA, NIEAKTYWNEGO IMPLANTU PRZEZNACZONEGO DO LECZENIA POWIERZCHNIOWYCH RAN SKÓRNYCH, RAN PO POBRANIU PRZESZCZEPÓW SKÓRY, OPARZEŃ DRUGIEGO STOPNIA I OPARZEŃ DRUGIEGO STOPNIA MIESZANYCH Z OBSZARAMI OPARZEŃ TRZECIEGO STOPNIA, ODMROŻEŃ
13 kwietnia - 21 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
09 kwietnia - 17 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
02 kwietnia - 14 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
30 marzec - 08 kwietnia SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH
27 marzec - 05 maja SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
04 marzec - 12 marzec ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE GROMADZENIA, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
25 lt. - 05 marzec SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH
17 lt. - 26 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
06 lt. - 16 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO URZĄDZENIA MEDYCZNEGO RENASYS
03 lt. - 12 lt. SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
12 grudnia - 22 grudnia DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
24 listopad - 02 grudnia SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
07 listopad - 18 listopad PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER
31 października - 12 listopad SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI