Centrum Leczenia Oparzeń

20-lecie Centrum Leczenia Oparzeń

Zobacz film:

Centrum  Leczenia  Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Celem i zadaniem placówki jest również prowadzenie rehabilitacji następstw po oparzeniach, prowadzenie szkoleń i badań w zakresie urazów oparzeniowych. Żeby mówić o Siemianowickiej oparzeniówce należy zacząć od osoby dr. Stanisława Sakiela, który stworzył pierwszy w Polsce Oddział Leczenia Oparzeń w 1966 roku, a w 1973 roku otworzył nowy, pierwszy w kraju specjalistyczny Oddział tylko dla chorych oparzonych. Częste wypadki masowe w kopalniach, hutach i zakładach przemysłu energetycznego czy tragedia w Hali Widowiskowej w Gdańsku w 1994 roku uświadomiły konieczność powiększenia i unowocześnienia bazy szpitalnej dla oparzonych. Zdecydowano więc o przeznaczeniu na nowy szpital pomieszczeń budynku położnictwa i ginekologii, należącego do Szpitala nr 1. Z jednego oddziału powstał osobny szpital. Charakterystyczny budynek, w którym obecnie mieści się Centrum Leczenia Oparzeń został wzniesiony w 1909 roku i pełnił rolę pawilonu chirurgicznego z 125 łóżkami. Był to gmach szpitala Spółki Brackiej. Później w tym samym budynku mieścił się szpital ginekologiczno-położniczy wyłączony z działalności leczniczej w 1984 roku.

Zabytkowy obiekt wymagał wielu zabiegów adaptacyjnych by sprostać obecnym wymogom nowoczesnej placówki medycznej. W dniu 25 maja 1994 roku decyzją Wojewody Katowickiego powołano Centrum Leczenia Oparzeń, kontynuujące tradycje medyczne „siemianowickiej oparzeniówki” tworzonej w latach 60-tych przez doktora Stanisława Sakiela i funkcjonującej w Szpitalu Miejskim nr 2.

Z początkiem 1995 roku do obiektu wkroczyły firmy budowlane, aby pracować nad jego modernizacją i adaptacją do nowych zadań. Trzy lata wytężonych działań pod kontrolą konserwatora zabytków przywróciły dawną świetność historycznym murom. W dniu 31 lipca 1998 roku wpisano Centrum Leczenia Oparzeń do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pierwszym dyrektorem został Zbigniew Wypych a ordynatorem prof. Jerzy Strużyna

Remont ukończono wiosną 1998 roku. Budynek uzyskał nowe oblicze.

Powstał nowoczesny szpital z 52 łóżkami, dobrze wyposażony, posiadający doświadczoną kadrę medyczną i administracyjną. Funkcjonowały: niewielka Izba Przyjęć, która w wyjątkowych sytuacjach jak masowe zdarzenia, wypadki, nie spełniała oczekiwanych wymogów. Niewielki czterołóżkowy Oddział Intensywnej Terapii, który niekiedy musiał pomieścić więcej łóżek i pacjentów w skrajnie ciężkim stanie. Od 2000r.rugim dyrektorem CLO został mgr inż. Stanisław Korfanty, który w 2003 r podjął się trudnej roli rządzenia w Piekarach Śląskich jako Prezydent Miasta przekazując miejsce dyrektorowi lekarzowi Krzysztofowi Wysocie.

Od 2001 roku funkcję Ordynatora pełni dr hab. n. med. Marek Kawecki, który w 2005 r. objął funkcję zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, którą pełnił do 2018 roku.
W 2002 roku Centrum Leczenia Oparzeń kupiło dwie jednomiejscowe komory hiperbaryczne do leczenia oparzeń oraz zatruć tlenkiem węgla. Duża ilość leczonych pacjentów powodowała praktycznie pracę komór 24 godziny na dobę.
W 2005 roku dyrektor Wysota przeszedł na emeryturę, a po wygraniu konkursu dyrektorem został dr n. med. Mariusz Nowak, który do dnia dzisiejszego w sposób menadżerski zarządza szpitalem.

Od tego momentu zaczął się dynamiczny, wielokierunkowy rozwój Centrum Leczenia Oparzeń. Powstały 10 łóżkowy Oddział Rehabilitacji (2005), Oddział Hyperbarii (2006) i Bank Tkanek (2008).
W dniu16 września 2005 r. ambasador Stanów Zjednoczonych Victor Ashe odwiedził Centrum Leczenia Oparzeń. To jedyna tego placówka w Polsce, której wyniki budzą podziw w całej Europie. Nic dziwnego, że ambasador – na sugestię prezydenta miasta Zbigniewa Szandara – wyraził wolę złożenia wizyty. Na miejscu okazało się, że przebywa tam, pośród pacjentów Janavor Weatherspoon, amerykański koszykarz, grający na co dzień w KS Turów Zgorzelec, który doznał odmrożenia nóg.

W 2006 roku Centrum wzbogaciło się o największą w Polsce komorę, w której zabiegowi można poddać 14 pacjentów jednocześnie, i otworzyło pracownię hiperbarii tlenowej.

Spowodowało to usprawnienie i przyjęcie do leczenia tlenem hiperbarycznym większej liczby pacjentów. W 2008 r. uruchomiło najnowocześniejszą w Polsce pracownię hodowli komórek i tkanek in vitro, co pozwala leczyć pacjentów nowatorską i niezwykle skuteczną metodą przeszczepu skóry własnej. Doceniając wysoką jakość usług medycznych, profesjonalizm personelu i strategiczne działania dyrekcji szpitala, władze województwa śląskiego zdecydowały w 2009 roku wyrazić zgodę na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa obiektu szpitalnego” Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dzięki tej inwestycji obecnie szpital spełnia wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia stawiane przed zakładami opieki zdrowotnej. Nowy budynek Centrum Leczenia Oparzeń zajmuje powierzchnię blisko 5800 metrów kwadratowych. Na parterze zlokalizowano izbę przyjęć (z własnym zamykanym podjazdem dla karetek oraz komunikacją z Pracownią Hiperbarii Tlenowej i pozostałymi jednostkami medycznymi), pododdział separacyjny izby przyjęć (ma za zadanie izolowanie pacjenta septycznego od pozostałej części szpitalnej Izby Przyjęć), posiada własny podjazd dla karetek), Na kolejnych piętrach budynku zlokalizowano Oddział septyczny do leczenia piorunujących zakażeń (w tym zgorzeli gazowej), nowoczesny blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dzięki rozbudowie liczba łóżek w placówce wzrosła z 54 do 70, co pozwoliło na leczenie większej liczby pacjentów, na zaopatrzenie katastrof i wypadków masowych, przyjęcie i leczenie większej liczby pacjentów w tym samym czasie oraz szybszy transport z miejsca zdarzenia.

Dwa stanowiska komór jednoosobowych w Oddziale Izolacyjnym dla leczenia infekcji piorunujących
W dniu 7 listopada 2014 r zostało otwarte lądowisko, które mieści się na dachu szpitala, co pozwoliło na szybszy transport z miejsca zdarzenia Pierwszy chory z urazem termicznym wylądował w dniu 6 marca 2015 roku.

W 2018 r szpital odwiedziła Prof. Maria Siemionow, która zapoznała się działalnością medyczną, a szczególnie interesowała się możliwościami hodowli komórek w banku tkanek.
W dniu 25 maja 2004 roku Centrum Leczenia Oparzeń otrzymało Certyfikat Akredytacyjny i tym samym uzyskało status Szpitala Akredytacyjnego. W ten sposób w sposób formalny potwierdzono, iż szpital ten świadczy usługi na najwyższym poziomie.
Zarządzany w sposób nowoczesny przez dyrektora Nowaka szpital otrzymał wiele nagród i certyfikatów jakości. W lutym 2007 roku z rąk ówczesnego Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi Szpital otrzymał rekomendację Ministra jako wiodącej placówki w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych w skali kraju.

W tym samym roku CLO otrzymało Certyfikat Innowacyjności nadany przez Polską Akademię Nauk stanowiąc element badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki w 2007 roku. Ranking obejmował 500 najbardziej innowacyjnych firm z całego kraju.
W Centrum Leczenia Oparzeń opracowano i wdrożono: System zarządzania środowiskiem zgodny z międzynarodową normą ISO 14001:2004 oraz System zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000 potwierdzony certyfikatem nadanym przez TUV NORD Polska w 2015 roku.
W corocznym rankingu Bezpieczny Szpital organizowanym przez czasopismo Rzeczpospolita – Centrum Leczenia Oparzeń zajmowało kolejno w 2005 r – VIII miejsce, w 2006 r – II miejsce, w 2007 i 2008 r – I miejsce, 2009, 2010 i 2011 – III miejsce, 2012 – 6 miejsce, 2013 – 2 miejsce, 2014 – I miejsce, w 2015 – III miejsce, w 2016 – II miejsce, w 2017 i 2018 – III miejsce.
Certyfikat Akredytacyjny Centrum Leczenia Oparzeń otrzymało po raz pierwszy w 2004 roku i do dnia dzisiejszego posiada aktualną akredytację Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia.

W trakcie 20-lecia istnienia w Centrum Leczenia Oparzeń leczono ponad 20 tysięcy chorych z powodu oparzeń i trudno gojących się ran z całego kraju, jak również i obcokrajowców.
Obecnie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest jednym z najnowocześniejszych tego typu szpitali w Europie.
Ten wspaniały zespół ludzi to najlepsza wizytówka szpitala. Wprowadził on w codziennej pracy najnowocześniejsze metody zarządzania stawiając Centrum Leczenia Oparzeń na czele najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Inicjatywy pracowników i ich zaangażowanie przyczyniło się do zdobywania wielu nagród.
To jest wyjątkowy szpital na mapie Śląska, i na mapie Polski. Inwestycje budowlane i modernizacyjne sprawiły, że szpital jest bardziej dostępny, również dla mieszkańców innych części Polski. Oby jak najmniej tragedii, ale jeśli się zdarzą, mamy bazę, jaka tutaj została stworzona oraz zespół. Bo najważniejsi są ludzie a my jesteśmy tutaj aby dać im życie, zdrowie i nadzieję.